2020-12-09 07:00Pressmeddelande

Panduro presenterar sin hållbarhetsrapport för 2019/20 med visionen: ”Att skapa en fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer”

Panduros hållbarhetsrapportPanduros hållbarhetsrapport

I hållbarhetsrapporten beskriver Panduro hur företaget konkret arbetar med hållbarhet i hela sin värdekedja och vilka framsteg som gjorts under 2019/20. ”Vi jobbar målmedvetet för att Panduro ska stå för kreativitet, glädje, trygghet och hållbarhet”, säger Panduros CEO Rickard Kemfors.

Panduro brinner för kreativitet och det är något som företaget vill föra vidare till kommande generationer genom att säkra hållbarhet i alla led. Det innebär allt från val av produkter och produktion till det som händer efter att produkterna har lämnat Panduro och relationen företaget har till sina leverantörer och medarbetare under resans gång.

Exempel på höjdpunkter under året:

Panduro har utformat en intern hållbarhetsstrategi. Denna ska under de kommande åren användas som riktlinje för hur alla på Panduro gemensamt ska arbeta med hållbarhet för att nå visionen om en fantasifull och kreativ framtid i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

Kartlagt materialen i plastförpackningar till produkter och utvecklat en vägledning till leverantörer för att minska miljöpåverkan från förpackningar.

Utvärderat arbetet med de största leverantörerna för att kunna utveckla dessa samarbeten i en hållbar riktning.

Inspirerat kunder till återbruk. En grundläggande del i Panduros hållbarhetsarbete är att erbjuda ett sortiment som möjliggör återbruk och på olika sätt inspirera kunder till att öka livslängden för gamla produkter och material.

» Läs hela hållbarhetsrapporten här.Om Panduro

Panduro grundades 1954 av Carlo Panduro i Danmark, men har sedan 1962 huvudkontor i Malmö. Idag är Panduro en marknadsledande leverantör av hobbymaterial och kreativa produkter och innefattar varumärkena Panduro, Kreatima, IN-EX, Pando by Panduro samt Pipoos. Gruppen har en omsättning på över 900 MSEK och omkring 650 medarbetare. Panduro möter kunderna online och via 95 egna butiker i Sverige, Danmark, Norge, Holland och Belgien. Sortimentet består av cirka 18 000 artiklar. Panduro ägs av Peter Panduro, Thomas Panduro och Jesper Panduro.


Kontaktpersoner

Marknadschef
Philip Mossinger